ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των γεγονότων και των προβλημάτων αποτελεί για μας θέμα μέγιστης προτεραιότητας. Πάντα με σεβασμό προς τις ανθρώπινες αξίες και θέλοντας να δώσουμε άμεσες λύσεις προωθούμε εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα μας την γνωστή στο εξωτερικό «συμβουλευτική δικηγορία». Έτσι οι διαφορές επιλύονται εξωδικαστικά, συμβιβαστικά και συναινετικά, οι ανθρώπινες σχέσεις διατηρούνται αλώβητες και αποφεύγονται οι σφοδρές αντιδικίες, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν ολέθριες συνέπειες για τους αντιδίκους.

 

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Η προστασία των συμφερόντων των πελατών μας αποτελεί μεγίστη προτεραιότητα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της σύγχρονης μαχόμενης δικηγορίας. Κατά την πολυετή παρουσία μας στην ελληνική αγορά έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις αλλά το επαγγελματικό απόρρητο δεν μας επιτρέπει να τις αναφέρουμε. Ωστόσο ορισμένες από τις υποθέσεις μας κυρίως σε θέματα εμπορικά που αφορούσαν ειδικότερα περιπτώσεις προστασίας του σήματος και του ανταγωνισμού είχαν τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξέλιξη των κανόνων της οικονομίας της αγοράς μπορεί να συνδυασθεί με την προστασία του περιβάλλοντος και του πολίτη. Ευαισθητοποιημένοι πάνω στα θέματα προστασίας του καταναλωτή αναλάβαμε πολλές υποθέσεις, τις οποίες χειριστήκαμε με επιτυχία και οι οποίες μέσω της δημοσιότητας που έλαβαν απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη.

Ο ιδρυτής του γραφείου μας Ευάγγελος Παπαγεωργίου, ως Νομικός Σύμβουλος του Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ) και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος (Γ.Ο.Κ.Ε), ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

Βασικός στόχος του γραφείου μας είναι η προώθηση και διαμόρφωση μιας σύγχρονης καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη και η καθιέρωση της έννοιας καταναλωτή-πολίτη, ο οποίος θα γνωρίζει τα δικαιώματά του και θα αγωνίζεται για την προστασία τους.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το γραφείο μας δίνει μεγάλη σημασία και έμφαση στην πληροφόρηση του κοινού πάνω στα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου, ιδρυτής του, αλλά και όλοι οι συνεργάτες πιστεύουμε ότι για να γίνει αποδεκτό στον Έλληνα πολίτη το πνεύμα των κοινοτικών οδηγιών και κανονισμών απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αφομοίωση της ευρωπαϊκής νοοτροπίας και ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη.

Έχουμε δημοσιεύσει σειρά άρθρων και αναλύσεων, που έχουν έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό αλλά και αποφάσεων των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά, σε οικονομικά έντυπα και στον ημερήσιο οικονομικό τύπο. Τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει είναι κυρίως ο ανταγωνισμός, το σήμα, οι κρατικές ενισχύσεις, η δεσπόζουσα θέση των επιχειρήσεων και η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής, η συγχώνευση, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, η ελευθερία εγκατάστασης στον κοινοτικό χώρο και η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και η άμεση και έμμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην χρήση του Διαδικτύου, καθόσον ο ιδρυτής του γραφείου μας Ευάγγελος Παπαγεωργίου συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας και του Ινστιτούτου Καταναλωτών, στην Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου που λειτουργεί και δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου και επεξεργάσθηκε όλες τις κοινοτικές οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στόχος μας είναι να αποκτήσει ο Έλληνας ενδιαφερόμενος εμπιστοσύνη προς τον νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα του παράσχει συμβουλές μέσα από το Διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται επαγγελματισμός, συνέπεια και διαφάνεια.

Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τον κάθε πολίτη, ο οποίος αναπτύσσει μία οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, να αποκτήσει μέσα από το Διαδίκτυο μια πλήρη γνώση του νομικού πλαισίου που τον αφορά.

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ κοντά η ημέρα που ένας μεγάλος όγκος νομικών συμβουλών θα παρέχονται με τα ηλεκτρονικά μέσα και γι' αυτό δημιουργήσαμε την κατάλληλη υποδομή για να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι συνεργασίες με αντίστοιχα νομικά γραφεία του εξωτερικού είναι σημαντικές. Πολλές ξένες εταιρείες που επένδυσαν ή ξεκίνησαν συνεργασία με την ελληνική αγορά έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες και τις συμβουλές μας.
Θέματα που άπτονται του νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις στην χώρα μας, θέματα αντιπροσωπεύσεων ξένων εμπορικών οίκων από αντίστοιχους ελληνικούς, θέματα επίλυσης διαφορών σε διεθνείς συμβάσεις και γνωμοδοτήσεις σε θέματα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου στην χώρα μας έχουν συχνά απασχολήσει το γραφείο μας.

Είμαστε περήφανοι που μεγάλοι και γνωστοί ξένοι ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μας θεωρούν νομικούς εκπροσώπους τους στην Ελλάδα και μας συνιστούν σε άλλα ομοειδή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η δραστηριότητα του γραφείου μας αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Παράλληλα από το 1988 έχουμε αναπτύξει τον τομέα εκπαίδευσης διαφόρων εμπορικών κλάδων πάνω σε θέματα αλλαγών που επέφερε το κοινοτικό νομικό πλαίσιο στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι συμμετείχαμε σε σεμινάρια διδασκαλίας που υποστηρίχθηκαν ή οργανώθηκαν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το ΙΒΕΠΕ, τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις και από οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά.

« Επιστροφή

Designed & Hosted
by Omac Internet Services
ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Δικηγορικό Γραφείο Ε. Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
s