ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η επιτυχία των πελατών μας αποτελεί την μεγαλύτερη ικανοποίηση μας. Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες (φυσικά πρόσωπα), ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους του εμπορίου, ελληνικοί και ξένοι ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί, ακόμη δε και μη κυβερνητικές οργανώσεις κοσμούν τις σελίδες του πελατολογίου μας.

Ειδικότερα εταιρείες που εκπροσωπούν την βαριά βιομηχανία, την φαρμακοβιομηχανία, τον κλάδο τροφίμων και ποτών, την κλωστοϋφαντουργία, τον τουρισμό και την ναυτιλία και γενικά εταιρείες όλου του φάσματος της παραγωγής, διανομής και εμπορίας είναι τακτικοί συνεργάτες μας.

 

Ακόμη η ενασχόλησή μας με τα θέματα της σωματειακής και της επιμελητηριακής νομοθεσίας μας έφερε σε επαφή με Συνδέσμους, Επαγγελματικές και Εργοδοτικές Ενώσεις, Επιμελητήρια όχι μόνο ελληνικά αλλά και ξένα, τα οποία έχουν συσταθεί και δραστηριοποιούνται στην χώρα μας για την από κοινού προώθηση εμπορικών συμφερόντων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Διαβλέποντας την ολοένα αυξανόμενη και ραγδαία επέκταση χρήσης του Διαδικτύου παρακινούμε συνεχώς τους πελάτες μας να ενταχθούν στον «κόσμο του Internet» και να αναπτύξουν τον τομέα πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με τα μέσα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σήμερα πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και στηρίζουν την λειτουργία τους εν μέρει ή στο σύνολο στην χρήση αυτού, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται μόνο για την προαγωγή και διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην χώρα μας περιλαμβάνονται στον κύκλο των πελατών μας, έχοντας μάλιστα ταυτόχρονα συχνή ενημέρωση από το γραφείο μας για τις εξελίξεις της νομοθεσίας στο Διαδίκτυο, και όχι μόνο, και την προσαρμογή της στα κοινοτικά δεδομένα.

Designed & Hosted
by Omac Internet Services
ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
© Δικηγορικό Γραφείο Ε. Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
s